Co to jest
F

osfor jest pierwiastkiem budującym kości, dlatego też zaburzenia gospodarki fosforu prowadzą do zmniejszenia gęstości kości, a tym samym do osteoporozy. Niedobór fosforu w organizmie jest najczęściej spowodowany nieodpowiednio zbilansowaną dietą oraz niewydolnością nerek czy przyjmowaniem leków. Niedobór fosforu prowadzi do zaburzeń takich narządów jak serce czy nerki

Składniki wlewu
  • 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do in- fuzji zawiera: fosfor 1 mmol,sód 2 mmol

Dla kogo

Kroplówka przeznaczona jest dla osób ,które odczuwają osłabienie, bóle mięśni, bóle kości, wymioty, zaburzenia oddychania i zaburzenia ze strony układu nerwowego, np. porażenia, parestezje, zaburzenia świadomości, dez- orientacja, nudności, drgawki.Kroplówka przeznaczona jest również dla osób niedożywionych, z zaburzeniami wchłaniania, alkoholików, osób żywionych pozajelitowo i przy długotrwałym leczeniu nadkwaśności wodorotlenkiem gli- nu, tworzącym z fosforem związki niewchłaniające się w przewodzie pokarmo- wym. Wówczas dochodzi do osłabienia mięśni i kości, a nawet do rozmiękania kości (inaczej krzywica dorosłych).

Cennik
E
Pojedynczy zabieg
150zł
E
Pakiet 5 zabiegów
650zł
E
Pakiet 10 zabiegów
1250zł